Pristagare 2004 Berit Ås

Pressmeddelande
Feministakademin på Åland utdelar på Internationella kvinnodagen för tredje gången det ärofyllda priset som Årets feminist. År 2002 gick priset till departementsrådet Marianne Laxén och 2003 till författaren och debattören Maria-Pia Boëthius.

Årets pris går till en norsk feministveteran med lång erfarenhet av forskning, politik, freds- och kvinnoarbete. Speciellt känd är hon för att ha definierat teorin och metoderna kring de sju härskarteknikerna som idag är kända världen över.

Feministakademin på Åland har utsett den norska professorn Berit Ås till Årets Feminist 2004.

Priset utdelas i samband med en prisceremoni i Mariehamns stadshus den 8 mars kl. 19.00. Ceremonin innehåller förutom tal och musikframträdanden också en kortare föreläsning av pristagaren. Kvällen är öppen för alla intresserade.

Söndagen den 7.3 kl. 19.00 håller Berit Ås en föreläsning om härskarteknikerna då särskilt företrädare för åländska kvinnoorganisationer inbjuds. I samband med Ålandsbesöket producerar Feministakademin ett diskussionsprogram med Berit Ås som sänds i Ålands radio måndagen den 8.3 kl. 15.05 med repris lördag 13.3 kl. 14.00.

Fakta Berit Ås:
Berit Ås är född 1928 i Fredriksstad, Sydnorge. Efter sin ämbetsexamen 1953 arbetade hon bl.a. som lärare, arbetspsykolog och universitetslektor. Som forskare har hon deltagit i flera forskningsprojekt med inriktning på kvinnors villkor, begreppet kvinnokultur och det globala kvinnoförtrycket.

Berit Ås är professor i socialpsykologi och hedersdoktor vid universiteten i Köpenhamn, Halifax i Kanada och Uppsala. Innehade en gästprofessur 1966-67 vid University of Missouri. Hennes forskargärning omfattar bl.a studier av kvinnokultur, ekonomi och utvecklingen av härskarteknikerna. Hon var styrelseordförande för Stiftelsen Kvinneuniversitetet från 1983 och i många år ledare för Norske Kvinnelige Akademikeres landsforbund.

Berit Ås politiska engagemang omspänner allt från aktioner till en plats i Stortinget. Hon var en av initiativtagarna för Woman's International Strike for Peace som startades i Norge 1962 som ordnade demonstrationer, möten och studiecirklar för fred och nedrustning. Hon blev invald i kommunstyrelsen i Asker för Arbeiderpartiet 1967. Hon blev suspenderad av Arbeiderpartiet hösten 1972, så att hon icke var valbar till Stortinget för Arbeiderpartiet. 1973 blev hon vald till Stortinget från partiet Demokratiske Sosialister. Då Sosialistisk Venstreparti tillkom 1975, blev hon dess första partiledare. I Stortinget jobbade hon speciellt för frågor som var kopplade till kvinnors ställning och säkerhets- och försvarspolitik.

Inför Stortingsvalet 1977 tog Berit Ås initiativ till den tvärpolitiska aktionen «50 % kvinnor i Stortinget», en aktion som starkt bidrog till att kvinnorepresentationen i Stortinget steg från 16% till 24%.

I föredrag och politiska debatter talar Berit Ås ett klart och direkt språk, vilket har gjort henne till en mycket populär föredragshållare världen över. Som outtröttlig aktivist, feminist och politisk agitator är Berit Ås en av de kvinnor som mest har provocerat det norska borgerskapet i efterkrigstiden. Det är antagligen därför som mycket av den kritik och det motstånd hon mött präglats av hetsande personangrepp, ofta av primitiv kvinnodiskriminerande karaktär.

När Berit Ås i fjol fyllde 75 år uppvaktades hon med en festskrift ’Kjære Berit. Et festskrift til Berit Ås på 75-årsdagen 10.april 2003’ utgiven av Kvinneuniversitetet. Forskarseminariet "I Berit Ås fotspår" blev ett omfattande och varmt arrangemang där talare från både Norge och Norden stod i kö för att belysa olika aspekter av Berit Ås mångsidiga insatser inom forskning, politik och kvinnokamp. En av Norges stora exportvaror, härskarteknikerna, stod förstås i särskilt fokus.

Härskarteknikerna är några av de metoder som män (och kvinnor) ofta använder sig av - medvetet eller omedvetet - för att säkra makten över kvinnorna och den kvinnliga kulturen. Dessa metoder eller tekniker har Berit Ås indelat i fem grupper:
1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Påförande av skuld och skam.
För mer information om härskarteknikerna se t.ex. www.kilden.forskningsradet.no

För mer information kontakta feministakademins pressekreterare
Camilla Gunell tel 040 82 707 18 eller Akademins sekreterare Mia Hanström

 
  t