(placeholder)
(placeholder)

Feministakademin på Åland instiftades på internationella kvinnodagen 2001. Den har liknande form som Svenska akademien och består idag av 13 ledamöter.

Akademins uppgift är att verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor – i huvudsak på Åland. Målet är att långsiktigt höja medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare i frågor som berör makt kön och jämställdhet.


Feministakademin på Åland:

Nina Fellman, ordförande, Katarina Gäddnäs, Anne-Helena Sjöblom, Barbro Sundback, Gunnevi Nordman, Katrin Sjögren, Petra Svahnström, Maria Widén, , Mia Hanström, Siv Uppström, Camilla Gunell, och Lotta Angergård.

Kontakt:

Feministakademins sekreterare Mia Hanström e-post: mia.hanstrom@kumlinge.com eller tel 0400 784871

Feministakademin är till organisationen en fri grupp. Akademin har idag 13 stolar alla besatta av kvinnor, de betyder inte att en meriterad feminister av manligt kön kan ta plats i akademin. Majoriteten förbli tillsvidare kvinnor eftersom det trots allt fortfarande är kvinnor som bäst kan definera problematiken inom ett ojämställt system.


När akademin bildades antogs följande manifest:

” Kvinnor är människor och därmed, liksom alla människor, okränkbara. Därför äger var och en kvinna rätten till respekt och till ett självständigt liv som individ, i grupp och i samhället. Vår vision är en värld där skillnad inte görs på man eller kvinna, utan där det avgörande kriteriet är vårt värde som människor och individer.”

Akademin motto är ”Vett och vilja”.Stadgar för Feministakademin

1. Gruppens namn är Feministakademin och den har sin hemort på Åland. Formen för akademin är en fri grupp med anslutande informations-nätverk. Gruppen har stadgar och ett manifest.

2. Målsättningen är att verka för kunskap och bildning inom feminism och jämställdhet.

3. Målet förverkligas genom föreläsningstillfällen med feministiskt perspektiv, publicistisk verksamhet och utdelning av en årlig hederstitel till någon som akademien ansett gjort en värdig insats för jämställdheten under det gångna året.

4. Medlemmar i akademin väljs av akademin själv. Nya kandidater lanseras på ett möte och beslut fattas på ett annat. Nya ledamöter väljs endast in en gång per år.

5. Beslut fattas genom konsensus av de närvarande, minst 2/3 av antalet medlemmar. Akademin sammanträder högtidligen två gånger per år med ett presidium på våren och ett på hösten. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna.

6. Gruppens ekonomi sköts av en kassör.

7. Medlemsavgift för akademins medlemmar fastställs varje år.

8. Medlemsavgift för stödjande medlemmar fastställes varje år. Dessa betalar en summa per år för ett informationsbrev.

8. Gruppen utser varje år en ständig sekreterare/taleskvinna samt ordförande.

9. Gruppens årsmöte hålls den 8 mars och höstmöte hålls inom oktober månad.

Foto från 2001