(placeholder)
(placeholder)

Feministakademin på Åland:

Nina Fellman, ordförande, Katarina Gäddnäs, Anne-Helena Sjöblom, Barbro Sundback, Gunnevi Nordman, Katrin Sjögren, Petra Svahnström, Maria Widén, , Mia Hanström, Siv Uppström, Camilla Gunell, och Lotta Angergård.

Kontakt:

Feministakademins sekreterare Mia Hanström e-post: mia.hanstrom@kumlinge.com eller tel 0400 784871

Feministakademin på Åland instiftades på internationella kvinnodagen 2001. Akademins uppgift är att verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor – i huvudsak på Åland. Målet är att långsiktigt höja medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare i frågor som berör makt, kön och jämställdhet.

Akademins manifest är:

Kvinnor är människor och därmed, liksom alla människor, okränkbara. Därför äger var och en kvinna rätten till respekt och till ett självständigt liv som individ, i grupp och i samhället. Vår vision är en värld där skillnad inte görs på man, kvinna eller icke binära, utan där det avgörande kriteriet är vårt värde som människor och individer.

Akademins motto är "Vett och vilja"


INBJUDAN


Feministakademins årliga festmottagning


hålls söndagen den 8 mars 2020

— den internationella kvinnodagen –


Feministakademin har äran att inbjuda alla intresserade att delta i vår festmottagning i Mariehamns Stadsbibliotek söndagen den 8 mars kl. 14.00.Mottagningen inleds med mingel där staden bjuder på dryck och tilltugg.


Kl. 14.30 börjar programmet med utnämningen av Årets Feminist och efter det dennes anförande.

Mottagningen avslutas vid kl.16.00.


Välkommen!

Feministakademin på Åland

-------------------------------------------------------------

Mer information ger Feministakademins sekreterare Mia Hanström

e-post: mia.hanstrom@kumlinge.com eller tel 0400 784871

(placeholder)
(placeholder)

Vad är maskulinitet och manlighet, och hur konstrueras den i media, i bildspråk, i våra huvuden?

Varför blir både kvinnan och mannen allt mer sexualiserade i det offentliga rummet?


Detta är frågor som Årets feminist 2020, Anja Hirdman, ägnat sin forskarkarriär åt, envist grävande efter vindlingar och vändningar som kan hjälpa oss att förstå varför vi ser och känner som vi gör. När man läser Anja Hirdman känner man sig ofta lurad – inte av henne utan av den konstruktion av kön och sexualitet hon blottlägger. Efter #metoo behöver vi bättre verktyg för att förstå kopplingen mellan maskulinitetsnormer, kvinnohat och våld, mellan känslouttryck, autenticitet och medial verklighetsbeskrivning.


Anja Hirdman ger oss svar, utan att för ett ögonblick ge avkall på vetenskaplig stringens och klarhet. Hennes forskning ställer frågor till som det anstår oss att besvara.

Årets feminst 2020

Anja Hirdman

Feministakademin måste tyvärr ställa in firandet av Internationella kvinnodagen och utnämningen av årets feminist Anja Hirdman den 8 mars kl. 14 på stadsbiblioteket. Detta på grund av att hennes arbetsplats uppmanat till restriktioner för resande pga Coronaviruset.

Vi återkommer med ny tid och plats och önskar alla en fin 8 mars.