Årets feminist 2017:

Poeten och författaren Carina Karlsson

Genom orden mejslas verkligheter fram, över tider, platser och bortom trånga begränsningar.
Årets feminist är poeten, författaren och feministen Carina Karlsson.
Hon skapar liv och blod och kvinnor som är vackra och fula och småsinta och storslagna, snåla och generösa. I sitt författarskap öppnar hon gränserna, från det allmänmanliga till det allmänmänskliga och vidare till den specifikt kvinnliga upplevelsen.
Carina Karlssons språk lyfter det alldagliga, det urtvättade och skitiga och frusna till en magisk nivå. Feministakademin på Åland konstaterar med stolthet att Carina Karlsson i sin gärning visat hur litteraturen kan göra det som inget annat kan -upprätta och återupprätta verkligheter där kvinnor och kvinnors liv i hela sin fantastiska bredd fritt kan beskrivas. Tid är inget hinder. Plats är inget hinder, bara orden finns.
-------------------------------------------------------------------------------------

INBJUDAN

Feministakademins årliga festmottagning hålls onsdagen den 8 mars 2017
den internationella kvinnodagen.

Feministakademin har äran att inbjuda Er att delta i vår festmottagning på Stadshuset i Mariehamn onsdagen den 8 mars kl. 18.00.
Mottagningen inleds med mingel där staden bjuder på dryck och tilltugg.

Kl. 18.30 börjar programmet som bland annat innehåller utnämningen av årets Feminist och dennes anförande.

Mottagningen avslutas vid kl.19.30.
Välkommen!

Feministakademin på Åland

Mer information Feministakademins sekreterare Mia Hanström
e-post: mia.hanstrom@kumlinge.com eller tel 0400 784871

---------------------------------------------------------------------

Feministakademin på Åland instiftades på internationella kvinnodagen 2001. Akademins uppgift är att verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor – i huvudsak på Åland. Målet är att långsiktigt höja medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare i frågor som berör makt kön och jämställdhet.

Feministakademin under flera år på internationella kvinnodagen den 8 mars delat ut priset ”Årets feminist”. Priset går till en person som under året eller genom åren gjort en betydande insats för kvinnors rättigheter, feminismens befrämjande och för ett ökat jämställt samhälle.

2002 valdes statsrådet Marianne Laxén,
2003 författaren och journalisten Maria-Pia Boethius
2004 professor Berit Ås
2005 regissören Suzanne Osten
2006 jämo Claes Borgström
2007 politikern Eva Biaudet
2008 politikern Viveca Eriksson
2009 president Tarja Halonen
2010 filmaren Nahid Persson
2011 professor emerita Madeleine Leijonhufvud
2012 professor Carin Holmquist
2013 jur. dr i folkrätt/juridik Jenny Wetterstrand
2014 Head Coach Sweden Pia Sundhage
2015 Genusfotografen, Tomas Gunnarsson
2016 föreståndare Danuté MituzienéMera om pristagarna


Feministakademin på Åland:

Katarina Gäddnäs, Anne-Helena Sjöblom, Barbro Sundback, Gunnevi Nordman, Katrin Sjögren, Petra Svahnström, Maria Widén, Nina Fellman, Mia Hanström, Siv Uppström, Camilla Gunell, och Lotta Angergård.